Savremeni trendovi razvoja geoinformatike (MGI503)

Septembarski ispitni rok - utorak, 3. septembar u 11h, GIS1 
Oktobarski ispitni rok - petak, 13. septrembar u 11h, GIS1

FACEBOOK GRUPA PREDMETA JE: https://www.facebook.com/groups/savtrend

PREDAVANJA I VEŽBE SU KONSULATATIVNI.  Za dodatne informacije i dogovor za termin konsultacija obratiti se na: ugljesastankov@gmail.com.

NAČIN PRIPREME I POLAGANJA ISPITA


1. Spremiti teorijski deo - bleške (šifra: savtrend). Polaže se usmeno (tri pitanja). 
   Ukupno 80 poena.

2. PripremitiPowerPoint prezentaciju sa prikazima studije slučaja sa ESRI UK veb-sajta. Studija treba da ima tri dela: izazov, rešenje i koristi).
   Ukupno 20 poena.

NAPOMENA: Za pripremu ispita u školskoj 2021/2022 godini nije potrebno uraditi veb-GIS aplikaciju. Priprema se jedna studija slučaja (obratiti pažnju da prezentacija studije bude sadržajnija, odosno da ima i dodatne informacije, osim onih predstavljenih na ESRI UK)

VIDEO KONSUTLACIJE možete pogledati ovde. 

savtrend.png

Beleške za pripremu ispita

- download -

Šifru za otvaranje dokumenta zatražiti putem e-mail-a: ugljesastankov@gmail.com.

email.jpg

Konsultacije

Za dodatne informacije obratiti se na e-mail: ugljesastankov@gmail.com!

Powered by WebExpress