Savremeni trendovi razvoja geoinformatike (MGI503)

VAŽNO! Ispit u redovnom oktobarskom roku će biti održan u sredu, 22.09.2021. u 11.00h, GIS1.

NAČIN PRIPREME I POLAGANJA ISPITA


1. Spremiti teorijski deo - bleške (šifra: savtrend). Polaže se usmeno (tri pitanja). 
   Ukupno 60 poena.

2. Pripremiti ArcGIS web app (pogledati Poglavlje 1 i video konsultacije). Odabrati minimalno 10 lokacija (na primer 10 muzeja, pećina, gradova i sl.). Link gotove      aplikacije poslati na ugljesastankov@gmail.com, pre izlaska na ispit. 
   Ukupno 20 poena.

3. Pripremiti dve PowerPoint prezentacija sa prikazima studija slučaja sa ESRI UK veb-sajta. Svaka studija treba da ima tri dela: izazov, rešenje i koristi).
   Ukupno 20 poena.

VIDEO KONSUTLACIJE možete pogledati ovde. 

Sva dodatna pitanja upititi na: ugljesastankov@gmail.com.
savtrend.png

Beleške za pripremu ispita

- download -

Šifru za otvaranje dokumenta zatražiti putem e-mail-a: ugljesastankov@gmail.com.

email.jpg

Konsultacije

Za dodatne informacije obratiti se na e-mail: ugljesastankov@gmail.com!

Powered by WebExpress