Kontakt

Kabinet 9,  prizemlje PMF-a. 
E-mail: ugljesastankov@gmail.com

Adresa:
Prirodno-matematički fakultet
Departman za geografiju, turizam i hotelijestvo
Trg Dositeja Obradovića 3,
21000 Novi Sad
Powered by WebExpress