INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U TURIZMU (T330)

REDOVNI ISPITNI ROK - JUL 
Ponedeljak, 14. jul u 10.00h, GIS1

eturizam_sajt1.jpg

Udžbenik E-turizam

Udžbenik za 2021. godinu možete pogledati na linku. Šifru pogledati na Facebook grupi.

fb.jpg

Facebook Grupa predmeta!

Facebook grupi predmeta možete direktno pristupiti klikom na link.

obrazovanje1.jpg

Raspored za vežbe (GIS1)

Raspored će uskoro biti objavljen!

Najava prisustva na predavanjima

Studetni koji žele fizički da prisustvuju predavanjima treba da najave prisustvo:

Trenutno nije aktivno!

Prezentacije za starije generacije *


PREZENTACIJE ZA TEST (U REDOVNIM ROKOVIMA): 

Definisanje informacionih tehnologija i sistema

Definisanje nastanak i razvoj Interneta

Veb-sajt kao promotivno sredstvo, Faktori uspeha Veb marketinga u turizma

Promotivne tehnike internet marketinga


PREZENTACIJE ZA  TEST (U REDOVNIM ROKOVIMA):

Internet marketing, Uticaji veba na marketing miks u turizmu

Geografski informacioni sistemi - uvod

Principi funkcionisanja GIS-a

Prikupljanje podataka i izlazni podaci 

Primena GIS-a u turizmu 

Veb GIS

Studija slučaja "Srećna dolina" 

Rezervacioni sistemi


 *Šifru za otvaranje dokumenta zatražiti na predavanjima ili vežbama

ITUT_skripta.png

Informacione tehnologije u turizmu
BELEŠKE 2018* (za starije generacije)

 
 ITUT- Beleške - 1. deo INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I SISTEMI
 - download -

 ITUT- Beleške - 2. i 3. deo FАKТОRI USPЕHА VЕB МАRKЕТINGА U ТURIZМU 
download -

 ITUT - Beleške - 4. deo GEOGRAFSKI INFORMACIONI SISTEMI 
download 

 ITUT - Beleške - 5. deo REZERVACIONI SISTEMI 
download 

 *Šifru za otvaranje dokumenta zatražiti na predavanjima ili vežbama

Powered by WebExpress