INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U TURIZMU (T330)

Sledeći blok predavanja će se održati u četvrtak, 30. novembra, učionica GIS1.Obe grupe dolaze u 10.30h.


Sve informacije o predemtu na dalje potražiti na www.ugljesa.in.rs/itut i na Facebook Grupi predmeta: https://www.facebook.com/groups/dgth.itut. 
Kontakt e-mail je: ugljesastankov@gmail.com 


Prijava prisustva na predavanjima

Prijava

fb.jpg

Facebook Grupa predmeta!

Facebook grupi predmeta možete direktno pristupiti klikom na link.

eturizam_sajt1.jpg

Udžbenik E-turizam

Udžbenik za 2021. godinu možete pogledati na linku. Šifru pogledati na Facebook grupi.

obrazovanje1.jpg

Raspored za vežbe (GIS1)

Prezentacije za starije generacije *


PREZENTACIJE ZA TEST (U REDOVNIM ROKOVIMA): 

Definisanje informacionih tehnologija i sistema

Definisanje nastanak i razvoj Interneta

Veb-sajt kao promotivno sredstvo, Faktori uspeha Veb marketinga u turizma

Promotivne tehnike internet marketinga


PREZENTACIJE ZA  TEST (U REDOVNIM ROKOVIMA):

Internet marketing, Uticaji veba na marketing miks u turizmu

Geografski informacioni sistemi - uvod

Principi funkcionisanja GIS-a

Prikupljanje podataka i izlazni podaci 

Primena GIS-a u turizmu 

Veb GIS

Studija slučaja "Srećna dolina" 

Rezervacioni sistemi


 *Šifru za otvaranje dokumenta zatražiti na predavanjima ili vežbama

ITUT_skripta.png

Informacione tehnologije u turizmu
BELEŠKE 2018* (za starije generacije)

 
 ITUT- Beleške - 1. deo INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I SISTEMI
 - download -

 ITUT- Beleške - 2. i 3. deo FАKТОRI USPЕHА VЕB МАRKЕТINGА U ТURIZМU 
download -

 ITUT - Beleške - 4. deo GEOGRAFSKI INFORMACIONI SISTEMI 
download 

 ITUT - Beleške - 5. deo REZERVACIONI SISTEMI 
download 

 *Šifru za otvaranje dokumenta zatražiti na predavanjima ili vežbama

Powered by WebExpress