Elektronsko poslovanje u turizmu (MT226)

Vanredni ispitni rok Oktobar 3 
Sreda, 6.10.2021, u 11.00h, kabinet 9 (prizemlje PMF-a)

Način rada:

Praktični deo predmeta biće baziran na izradi e-shop-a. Videti uputstvo u nastavku.

Ispit će biti u formi testa (jedan deo, umesto planiranih dva) i e-shop-a, koga ćete poslati na pregled pre izlaska na ispit.

Sva pitanja možete uputiti na mail ili Skype: ugljesastankov@gmail.com.

Anketa za samoprocenu digitalnih znanja.

E-SHOP
Za izradu e-prodavnice možete koristiti uputstvo (pojedine opcije u ECWID-u mogu se razlikovati od prikaza u ovom uputstvu). 
Prodavnica treba da ima minimalno dve kategorije proizvoda, sa po tri proizvoda (tri fotografije i detaljan opis za svaki proizvod). 
Potrebno je da bude popunjena rubrika "O nama" i "Način isporuke". Stranica treba da je prikazana na srpskom, a vec postojeći proizvodi iz template prodavnice izbrisani. 
Pored toga, osnovu ideju i elemente planiranja prodavnice treba popuniti na linku
eput.png

Beleške sa predavanja (PDF)

Beleške sa predavanja potažite u online folderu

 * Šifru za pristup online folderu zatražite na: ugljesastankov@gmail.com

Prezentacije

Prezentacije sa predavanja potažite u online folderu*

* Šifru za pristup online folderu zatražite na: ugljesastankov@gmail.com

eshop.png

Upitnik za pripremu online prodavnice

Klikon na link otvara se upitnik za pripremu online prodavnice - link -

Registracija prisustva na predavanjima

Nije aktivno!

Prijava za Office 365 Online

Nije aktivno!

picture13648501009440.png

NOVO! Beleške sa predavanja (Epub)


- download -

Preuzmite beleške sa predavanja u epub formatu - prilagođenu za čitanje na e-book čitačima i tabletima sa instaliranim e-book aplikacijama!

saop.jpg

Saradnja sa kompanijom SAOP

U okviru predmeta Elektronsko poslovanje u turizmu studenti imaju priliku da se obuče za rad u softverima kompanije SAOP i za to dobiju zvanične sertifiakte.

Powered by WebExpress