Elektronsko poslovanje u turizmu (MT226)

Redovni januarski ispitni rok 
Utorak, 24.01.2023, u 11.00h, Kabinet 9, prizemlje PMF-a.


Način rada:
Praktični deo predmeta biće baziran na izradi e-shop-a. Videti uputstvo u nastavku.
Ispit će biti u formi testa i e-shop-a, koga ćete poslati na pregled pre izlaska na ispit.
Sva pitanja možete uputiti na mail: ugljesastankov@gmail.com

Anketa za samoprocenu digitalnih znanja.

E-SHOP
Za izradu e-prodavnice možete koristiti uputstvo (pojedine opcije u ECWID-u mogu se razlikovati od prikaza u ovom uputstvu). 
Prodavnica treba da ima minimalno dve kategorije proizvoda, sa po tri proizvoda (tri fotografije i detaljan opis za svaki proizvod). 
Potrebno je da bude popunjena rubrika "O nama" i "Način isporuke". Stranica treba da je prikazana na srpskom, a vec postojeći proizvodi iz template prodavnice izbrisani. 
Pored toga, osnovu ideju i elemente planiranja prodavnice treba popuniti na linku
eput.png

Beleške sa predavanja (PDF)

Beleške sa predavanja potažite u online folderu

 * Šifru za pristup online folderu zatražite na: ugljesastankov@gmail.com

Prezentacije

Prezentacije sa predavanja potažite u online folderu*

* Šifru za pristup online folderu zatražite na: ugljesastankov@gmail.com

eshop.png

Upitnik za pripremu online prodavnice

Klikon na link otvara se upitnik za pripremu online prodavnice - link -

Prijava za Office 365 Online

Nije aktivno!

picture13648501009440.png

NOVO! Beleške sa predavanja (Epub)


- download -

Preuzmite beleške sa predavanja u epub formatu - prilagođenu za čitanje na e-book čitačima i tabletima sa instaliranim e-book aplikacijama!

saop.jpg

Saradnja sa kompanijom SAOP

U okviru predmeta Elektronsko poslovanje u turizmu studenti imaju priliku da se obuče za rad u softverima kompanije SAOP i za to dobiju zvanične sertifiakte.

Powered by WebExpress