Elektronsko poslovanje u turizmu (MT226)

Septembarski ispitni rok - utorak, 3. septembar u 11h, GIS1 
Oktobarski ispitni rok - petak, 13. septrembar u 11h, GIS1

U letnjem semestru 2024. godine predmet Elektronsko poslovanje u turizmu je konultativan. Za sve informacije se obratiti profesoru lično, na e-mail: ugljesastankov@gmail.com ili pogražiti na veb-stranici predmeta: http://www.ugljesa.in.rs/eput i Facebook grupi: https://www.facebook.com/groups/dgth.epu


Način rada:
Ispit će biti u formi testa.
Sva pitanja možete uputiti na mail: ugljesastankov@gmail.com

Anketa za samoprocenu digitalnih znanja.

Registracija prisustva na predavanjima

Predavanja u školskoj 2022/2023 su konsultativna!

eput.png

Beleške sa predavanja (PDF)

Beleške sa predavanja potažite u online folderu

 * Šifru za pristup online folderu zatražite na: ugljesastankov@gmail.com

Prezentacije

Prezentacije sa predavanja potažite u online folderu*

* Šifru za pristup online folderu zatražite na: ugljesastankov@gmail.com

eshop.png

Upitnik za pripremu online prodavnice

Klikon na link otvara se upitnik za pripremu online prodavnice - link -

Prijava za Office 365 Online

Nije aktivno!

picture13648501009440.png

NOVO! Beleške sa predavanja (Epub)


- download -

Preuzmite beleške sa predavanja u epub formatu - prilagođenu za čitanje na e-book čitačima i tabletima sa instaliranim e-book aplikacijama!

saop.jpg

Saradnja sa kompanijom SAOP

U okviru predmeta Elektronsko poslovanje u turizmu studenti imaju priliku da se obuče za rad u softverima kompanije SAOP i za to dobiju zvanične sertifiakte.

Powered by WebExpress