Primena GIS-a u privredi

Uvodno predavanje i prvi međunarodni onlajn časUvodno predavanje će se održati u četvrtak, 20. oktobra.
Od 12.30h - učionica GIS1
Od 15.00h - Prvi međunarodni onlajn čas uz podršli Ambasade SAD i Univerziteta Južna Florida (link za pristup će biti naknadno objavljen). 

Sve informacije o predemtu na dalje potražiti na http://www.ugljesa.in.rs/gis.privreda i na Facebook Grupi predmeta: https://www.facebook.com/groups/4444997918888811

 Kontakt e-mail je: ugljesastankov@gmail.com 

Prezentacije

Prezentacije sa predavanja možete preuzeti u online folderu
* Šifra za pristup je u Facebook grupi predmeta.

features-apps.png

Studija slučaja

Studije slučaja možete podražiti na linku.
Odabranu studiju za prezentaciju upisati u online tabelu

fb.jpg

Facebook grupa predmeta

Molim sve studente koji koriste Facebook da se uključe u grupu predmeta na linku.

pexels-oliur-rahman-9051.jpg

Predavanja

Ponedeljkom u 10.00h, GIS1.

Suitability Analysis - fajlprezentacija

Claritas


Zadatak 1 - U kom gradu napraviti novi sportsko-rekreativni centar?

Početne lokacije - Subotica, Zrenjanin, Kragujevac, Kraljevo, Novi Pazar. 
Novi Sad koristiti kao benčmark.

Kriterijumi: 
1. Najmanja potrošnja po glavi stanovnika za: Toys, Games, Hobby, Sports, Garden and Pets Expenditure u 2020. godini
2. Najveće procentualno učešće stanovnika starosti 15-29 (2020 Total Population Age 15-29).
3. Ukupna populacija u 2020 da je preko 100.000 stanovnika.

Dodatno - Napraviti dashboard sa šest gradova na kome će biti prikazano "6 basic facts" (many sites - same infographic; site layout).

Powered by WebExpress