Primena GIS-a u privredi

Septembarski ispitni rok - utorak, 3. septembar u 11h, GIS1
Oktobarski ispitni rok - petak, 13. septrembar u 11h, GIS1

Sve informacije o predemtu na dalje potražiti na http://www.ugljesa.in.rs/gis.privreda i na Facebook Grupi predmeta: https://www.facebook.com/groups/4444997918888811 
Kontakt e-mail je: ugljesastankov@gmail.com


Vanredni oktobarski ispitni rok 3 - 05.10, u 10.00h, GIS1  

Prezentacije

Prezentacije sa predavanja možete preuzeti u online folderu
* Šifra za pristup je u Facebook grupi predmeta.

features-apps.png

Studija slučaja

Studije slučaja možete podražiti na linku.
Odabranu studiju za prezentaciju upisati u online tabelu

fb.jpg

Facebook grupa predmeta

Molim sve studente koji koriste Facebook da se uključe u grupu predmeta na linku.

pexels-oliur-rahman-9051.jpg

Predavanja

Ponedeljkom u 10.00h, GIS1.

Suitability Analysis - fajlprezentacija

Claritas


Zadatak za test - U kom gradu napraviti novi sportsko-rekreativni centar?

Početne lokacije - Subotica, Zrenjanin, Kragujevac, Vršac. 
Vršac koristiti kao benčmark.

Kriterijumi: 
1. Najmanja potrošnja po glavi stanovnika za: Toys, Games, Hobby, Sports, Garden and Pets Expenditure 2022. godinu
2. Najveće procentualno učešće stanovnika starosti 15-29 (2020 Total Population Age 15-29).
3. Ukupna populacija u 2022 da je preko 40.000 stanovnika.

Powered by WebExpress